Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024072 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina kosenie trávnatého porastu 04/2024 29121,07 5824,21 34945,28 Z/2024/030 03.05.2024 15.05.2024