Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024039 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stožiara VO ul. Škultétyho 1901,62 380,33 2281,95 OBJ 202400468 15.03.2024 27.03.2024