Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024009 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energie 2/2024 3408,21 681,67 4089,88 Z/2022/006 11.03.2024 13.03.2024