Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024036 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmenu stožiara VO ul.Milcová 1144,9 228,98 1373,89 OBJ. 202302071 05.03.2024 11.03.2024