Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024007 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 03/2024 37290,79 7458,21 44749,00 Z/2022/006 01.03.2024 08.03.2024