Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024006 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energie za 1/2024 5470,82 1094,15 6564,97 Z/2022/006 14.02.2024 19.02.2024