Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2024014 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor za 01/2024 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 05.02.2024 15.02.2024