Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024005 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 02/2024 9406,67 1881,33 11288,00 Z/2022/006 01.02.2024 15.02.2024