Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024004 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 02/2024 40493,33 8098,67 48592,00 Z/2022/006 01.02.2024 15.02.2024