Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF3024002 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energie za 12/2023 6150,97 1230,18 7381,15 Z/2022/006 09.01.2024 15.01.2024