Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23183 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 12/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 31.12.2023 15.01.2024