Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23172 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výmena poškodeného stožiara - I. Krasku 1178,61 235,72 1414,33 OBJ. 202302070 21.12.2023 28.12.2023