Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23168 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (montáž protišmykových dosiek na schodište a oprava dlažby Mariánske nám.) 429,00 58,80 514,80 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023