Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022072 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Refakturácia elektrickej energie od 01.07.2022 do 30.09.2022 103,59 € 429/2022 07.10.2022 11.11.2022