Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF2023026 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia elektriny 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 04.09.2023 06.09.2023