Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF22012 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu XI/2022 6 726,00 € 448/2022 02.11.2022 04.11.2022