Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23055 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Starostlivosť o zeleň za 6/2023 7344,40 1468,88 8813,28 zmluva 57/2023 11.07.2023 14.07.2023