Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Marián Šupa 11906022 Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany 24084,25 4816,85 28901,10 06.03.2024