Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224264 Marian Šupa 11906022 Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany KUBOTA- strižný kolík, skrutka noža, podložka noža 510,72 102,14 612,86 OB2024064 14.06.2024 03.07.2024