Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Marian Šupa 11906022 Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany 9900,00 1980,00 11880,00 03.06.2024