Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224185 Marián Šupa 11906022 Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany KUBOTA- strižný kolík, skrutka noža, podložka noža 315,81 63,16 378,97 OB2024054 09.05.2024 28.05.2024