Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Ľubomír Ježo – JM-design 43914161 Stráňavy 299, 013 25 Stráňavy 406,40 81,28 487,68 12.05.2023