Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024045 Ján Zerola Antona Bernoláka 2135/5, 010 01 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 18,00 108,00 DO 60240049 28.05.2024 10.06.2024