Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022011 Ján Folwarczný Krížna 321/14, 010 01 Žilina Prekládka stĺpu verejného osvetlenia 589,97 117,99 707,96 20220009 23.08.2022 02.09.2022