Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024035 Ivan Šubjak 30594146 Veľká Okružná 28, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO60240033 14.05.2024 20.05.2024