Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024052 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina služby - odovzdanie odberného miesta na výkon prác a obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer 554,00 110,80 664,80 DO 60240052 11.06.2024 17.06.2024