Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024050 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina montáž zariadení VO v Oškerde a Brodne 10792,78 2158,56 12951,34 obj. č. 4500037177 31.05.2024 10.06.2024