Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024040 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina služby - odovzdanie odberného miesta na výkon prác a obnovenie montážnej plomby - priamy elektromer 589,00 117,80 706,80 DO 60240052 15.05.2024 28.05.2024