Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224083 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina nálepky na stožiare VO 63,00 12,60 75,60 zmluva zo dňa 10.02.2021 13.03.2024 27.03.2024