Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224059 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 81ks RVO + profylaktika 2/2024 1735,02 347,00 2082,02 zmluva zo dňa 10.02.2021 05.03.2024 14.03.2024