Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224016 IS-Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina riadenie VO- 81ks + profylaktika 1/2024 1735,02 347,00 2082,02 zmluva zo dňa 10.02.2021 02.02.2024 16.02.2024