Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35,00 7,00 42,00 09.04.2024