Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022024 Ing. Viliam Berešík Antona Bielka 58, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 DO č. 20220030 29.09.2022 03.10.2022