Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224253 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke, 010 03 Zádubnie úprava webovej stránky 90,00 0,00 90,00 OB2024004 06.06.2024 21.06.2024