Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224161 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke, 010 03 Zádubnie úprava webovej stránky 120,00 120 OB2024004 29.04.2024 13.05.2024