Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224092 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke, 010 03 Zádubnie úprava webovej stránky 150,00 0,00 150,00 OB2024004 21.03.2024 27.03.2024