Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 01003 Žilina 2000,00 0,00 2000,00 15.01.2024