Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Ing. Daniel Gažo DOMUS 10957952 Juraja Fándlyho 2193/25, 01001 Žilina 6360,00 0,00 6360,00 29.12.2023