Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF2023442 Ing. Daniel Gažo DOMUS 10957952 Juraja Fándlyho 2193/25, 010 01 Žilina Osadenie autobusovej zastávky Brodno - materiál 405,00 0,00 405,00 OBJ. 2023141-1 31.12.2023 19.01.2024