Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF2023429 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Oprava RVO 059 a 124 1150,82 0,00 1150,82 zmluva zo dňa 10.02.2021 29.12.2023 19.01.2024