Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023035 I.K.A. projekt, s.r.o. 53024583 J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230048 13.03.2023 13.03.2023