Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022045 HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť 35703377 Prešovská 55, 821 02 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 03.11.2022 04.11.2022