Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224145 HATEC spol. s.r.o. 45335273 Robotnícka 1, 036 01 Martin konzola lana pre mulčovač SPIDER 65,00 13,00 78,00 OB2024050 19.04.2024 02.05.2024