Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024029 HADRON, s.r.o. 50432648 Mojš 273, 010 01 Mojš vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240029 23.04.2024 02.05.2024