Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF4024002 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 01/2024 486,00 97,20 583,20 zmluva zo dňa 24.6.2016 15.02.2024 29.02.2024