Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024033 GreMi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou 80,00 16,00 96,00 DO60240040 09.05.2024 20.05.2024