Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022031 GOset BB, s.r.o. 47943432 Robotnícka 1103/1, 974 01 Banská Bystrica nákup tonerov 72,90 14,58 87,48 OBJ. 2022014 21.07.2022 28.07.2022