Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom 61,50 12,30 73,80 18.07.2023