Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023438 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby 12/2023 2014,60 402,92 2417,52 zmluva Z/2023/009 31.12.2024 19.01.2024