Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023435 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Palivové karty 12/2023 1004,72 200,96 1205,68 zmluva Z/2022/022 31.12.2023 19.01.2024